#

↑↓

Name

Classic

+/−

Rapid

Blitz

 

Age

28

↑2

Wei Yi

2723.5

+2.5

http://www.2700chess.com/img/search.png

2600.0

2588.0

http://www.2700chess.com/img/stat.png

16

9

↑1

Giri

2779.5

+6.5

http://www.2700chess.com/img/search.png

2720.0

2771.0

http://www.2700chess.com/img/stat.png

20

10

↓1

So

2772.1

−5.9

http://www.2700chess.com/img/search.png

2635.0

2726.0

http://www.2700chess.com/img/stat.png

21

32

↑3

Yu Yangyi

2716.3

+1.3

http://www.2700chess.com/img/search.png

2713.0

2694.0

http://www.2700chess.com/img/stat.png

21

14

↑1

Ding Liren

2748.6

−0.4

http://www.2700chess.com/img/search.png

2708.0

2688.0

http://www.2700chess.com/img/stat.png

22

2

Caruana

2805.0

0.0

2829.0

2679.0

http://www.2700chess.com/img/stat.png

22

1

Carlsen

2876.0

0.0

2847.0

2933.0

http://www.2700chess.com/img/stat.png

24

27

↑1

Vachier-Lagrave

2727.7

+4.7

http://www.2700chess.com/img/search.png

2756.0

2826.0

http://www.2700chess.com/img/stat.png

24

29

↑2

Nepomniachtchi

2720.0

0.0

2789.0

2840.0

http://www.2700chess.com/img/stat.png

24

39

↑1

Wang Hao

2704.9

+0.9

http://www.2700chess.com/img/search.png

2749.0

2744.0

http://www.2700chess.com/img/stat.png

25

30

↑3

Andreikin

2718.0

0.0

2773 i

2742.0

http://www.2700chess.com/img/stat.png

25

12

Karjakin

2753.0

0.0

2805.0

2759.0

http://www.2700chess.com/img/stat.png

25

15

↑2

Li Chao

2748.0

0.0

2620 i

2651 i

http://www.2700chess.com/img/stat.png

26

4

Nakamura

2802.0

0.0

2850.0

2883.0

http://www.2700chess.com/img/stat.png

27

17

↑2

Tomashevsky

2745.0

0.0

2731.0

2694.0

http://www.2700chess.com/img/stat.png

27

20

↑2

Radjabov

2738.0

0.0

2741.0

2808.0

http://www.2700chess.com/img/stat.png

28

33

↓6

Wang Yue

2716.2

−9.8

http://www.2700chess.com/img/search.png

2758.0

2694.0

http://www.2700chess.com/img/stat.png

28

22

↑2

Vitiugov

2734.0

0.0

2672.0

2706.0

http://www.2700chess.com/img/stat.png

28

23

↓7

Wojtaszek

2733.4

−15.6

http://www.2700chess.com/img/search.png

2711.0

2682.0

http://www.2700chess.com/img/stat.png

28

24

↑1

Harikrishna

2733.0

0.0

2694.0

2680.0

http://www.2700chess.com/img/stat.png

29

21

↑2

Mamedyarov

2735.0

0.0

2784.0

2766.8

http://www.2700chess.com/img/search.png

http://www.2700chess.com/img/stat.png

30

25

↓11

Navara

2732.3

−18.7

http://www.2700chess.com/img/search.png

2673.0

2806.0

http://www.2700chess.com/img/stat.png

30